xdeb.org

Welcome to the blog of Fredrik Jonsson, web developer & Linux sysadmin.

Got a notice from my ISP that in a few weeks time I will no longer have a static IP address. Not the ISP fault however, they would be happy to provide the service. It is the company that manages the city fiber network that blames a system upgrade for the coming inability to provide static IP addresses.
Använd minst 12 tecken långa lösenord. Ha olika lösenord för varje tjänst. Låt en lösenordshanterare komma ihåg dem så du slipper. Tre råd som löser de flesta lösenordsproblem för användare. Läs vidare för mer information om lösenord för både användare och utvecklare.

Blog archive

Menu