xdeb.org

Jag vill betala mer skatt

Tags:
Inkomstförändring 2009 graf

Borgarnas skattepolitik har ekonomiskt sett gynnat mig. Jag är frisk, välutbildad med helt ok lön och bor i hus som jag renoverar med ROT-avdrag. Tack vare borgarna får jag tusentals kronor extra över varje år.

Vad är poängen med att jag får mer pengar över? Vems pengar är det jag har fått?

Jag skulle klara mig utmärkt utan dem. Detsamma gäller för i princip alla i min bekantskapskrets.

Folk som tjänar riktigt bra och/eller är förmögna har fått större skattelättnader än jag. Har svårt att se hur de kan behöva mer pengar ifall inte jag gör det.

Vad gör man med pengar man inte behöver, man sparar dem. Inte blir det några jobb av det. Någon extra utlandsresa blir det kanske för mig, inga svenska jobb där heller.

Inkomststatistiken från SCB visar tydligt vilka som är förlorare och vinner. De nedersta tio procenten har tappat i inkomst de senaste åren. Ju högre upp man kommer, desto mer har det vunnits.

Vad jag är rädd för är att Sverige är på väg mot något man kan kalla ett två tredjedelssamhälle. Ett samhälle där en betydande majoritet har det gott ställt och kan köpa till privata tjänster där offentliga sektorn inte räcker till. Detta på bekostnad av en minoritet som får hålla till godo med lågbetalda timjobb, socialbidrag och den offentliga sektorn som finns kvar.

Jag vill inte leva i ett sådant samhälle!

Min utopi är United Federation of Planets. Så vill jag leva, en värld där ingen behöver vara rädd. Inte rädd för att sakna mat och husrum. Inte rädd för att bli sjuk och inte få vård eller att det ska leda till ekonomiska svårigheter.

Orsaker att omfördela via skatten:

  • Alla människors lika värde, alla har rätt till ett värdigt liv.
  • Jag mår dåligt av att se folk som har det svårt, har alla det ok blir jag lyckligare.
  • Det finns en tydlig och stark koppling mellan kriminalitet och ekonomiska svårigheter. Se till att alla har det ok så får vi lägre kriminalitet.

En andel av de offentliga utgifterna kan ur strikt ekonomiskt hänseende säkert ses som slöseri och ineffektivitet. I Sverige och andra väl fungerande länder tror jag tror jag denna andel är relativt låg. Det är också ett pris jag är mer än villig att betala för ett gott samhälle. Ett samhälle som gör allt för att folket som bor där inte ska behöva vara rädda.

Orsakerna att en del av oss behöver mer hjälp tillfälligt eller under hela livet är irrelevanta. Ifall det beror på livets gång, “fel” föräldrar, otur, traumatiska upplevelser, dumhet, lathet etc. spelar ingen roll för ens rätt till ett värdigt liv.

Vi har alla mer eller mindre svaga ögonblick. Ögonblick när vi behöver tas om hand av en säker hand. Det är inte i dessa stunder vi behöver valfrihet, i dessa stunder behöver vi frihet från rädsla och ovisshet.

Jag tycker att skatterna i Sverige ska höjas, definitivt inte sänkas. Tycker också att vårt skattesystem behöver ses om. För mycket skatt på arbete och för lite på varor, fastigheter och kapital.

Gör det billigare att anställ och billigare att köpa tjänster. Gör saker dyrare, i synnerhet sådana som skadar miljö och hälsa.

När jag ändå skriver ett politiskt inlägg passar jag på att nämna:

  • Lägg ned det militära försvaret och lägg pengarna på det civila försvaret och infrastruktur istället.
  • Statliga Apotek, Bilprovningar och Systembolag är bra. Vi behöver inte fler ställen att köpa huvudvärkstabletter på utan riktiga Apotek för receptbelagd medicin som man kan lite på. Bilprovningen är effektiv och Europas billigaste, måste vara av ren princip den ska säljas ut. Systembolaget är viktig för folkhälsa samt bra utbud av goda viner i hela landet.
  • Slå ihop SJ och Banverket etc. igen och låt dem anställa folk så det finns några som man kan skicka ut att skotta snö vid behov. Bygg mer järnväg, tvåspårigt och för snabbtåg. Privata företag ska naturligtvis få fortsätta köra tåg.
  • Lägg ett gäng miljarder på att bygga ut ett “hönsnät” av svart fiber över hela landet. Låt sedan privata Internet-leverantörer på lika villkor konkurrera med sina tjänster på detta nät.

Läsvärt om skatt: