xdeb.org

Spam

Run your own mail server with Postfix and Dovecot

Ansible role with commentary for setting up your own mail server with Postfix and Dovecot. This could be considered a part two of Mail relay, MX backup and spam filtering with Postfix. Many postfix configurations are identical between these setups.

Mail relay, MX backup and spam filtering with Postfix

If you run your own mail server it is a good idea to have a MX backup in place. When your mail server goes down or you need to upgrade it, the MX backup will step in and store all mail until the mail server is back up.

Två veckor av skräppost och den mesta är Svensk

På två veckor har det ansamlats 26 stycken skräppost i min skräppostmapp. Av dessa är 17 stycken på svenska, de flesta skickade från Sverige av svenska företag! I Sverige är det obegripligt nog lagligt för företag att spamma andra företag.