xdeb.org

wysiwyg

Varför märkspråk är bättre än wysiwyg-editor

Det finns förenklat tre olika metoder man kan använda för att mata in artiklar och annan text på en hemsida med ett publiceringssystem, t ex Drupal som vi använder här. Användaren gör all formatering av texten helt manuellt med html-taggar. Detta är mycket flexibelt men kräver att användaren kan skriva html-kod, och även då är det krångligt och blir lätt fel.