xdeb.org

society

Tittade precis på Carole Cadwalladr anförande på senaste TED konferensen Facebook’s role in Brexit – and the threat to democracy. Den bästa sammanfattningen jag sett om det hot som sociala medier utgör. Använder du sociala medier bör du absolut titta och reflektera över vad Carole säger.
I like to be in control of most aspects of my own life. I want to make conscious decision on what I spend my attention on. Companies, services, media and gadgets compete for our attention, it even have a name the attention economy.
Vetenskapsnytts blog “Alla gör det ju”: oordning och regelbrott smittar skiver om en intressant Holländsk undersökning. Den Hollänska forskargruppen ville ta reda på ifall oordning och regelbrott verkligen smittar, “the Broken Windows theory”. De gjorde sex omfattande fältexperiment och här är några exempel på resultaten:
Menu