xdeb.org

Science

Alla gör det ju – oordning och regelbrott smittar

Vetenskapsnytts blog “Alla gör det ju”: oordning och regelbrott smittar skiver om en intressant Holländsk undersökning. Den Hollänska forskargruppen ville ta reda på ifall oordning och regelbrott verkligen smittar, “the Broken Windows theory”. De gjorde sex omfattande fältexperiment och här är några exempel på resultaten: