xdeb.org

Markdown

Create a PDF from Markdown workflow with BBEdit and MultiMarkdown

I use BBEdit for more or less everything I write. When I write text documents I use Markdown to format the document. If I need to send the document to a customer I generate a nicely formatted PDF. I can’t stand ugly typography so I want my PDF documents to look at least decent.

Markdown editor for BUEditor on Drupal

The Markdown editor for BUEditor now has a stable 1.0 release for Drupal 7. I was recently made co-maintainer and are now preparing a 1.1 release. Please help by testing 7.x-1.x-dev. My goal with Markdown editor, besides making it even better, is to make it 10 to 100 times more popular.

Varför märkspråk är bättre än wysiwyg-editor

Det finns förenklat tre olika metoder man kan använda för att mata in artiklar och annan text på en hemsida med ett publiceringssystem, t ex Drupal som vi använder här. Användaren gör all formatering av texten helt manuellt med html-taggar. Detta är mycket flexibelt men kräver att användaren kan skriva html-kod, och även då är det krångligt och blir lätt fel.