USA

Vem är terrorist?

Media har nu, under de senaste veckorna, dominerats totalt av terroristattacken mot World Trade Center. Det är förståeligt. Som enskild händelse saknar angreppet alla jämförelser. Angreppet var avskyvärt och skakade om oss alla just tack vare sin kuslighet, sin precision och sin ofantliga effekt. Så långt är allt logiskt, men var finns problematiseringen kring de långsiktiga effekterna av det inträffade? Var finns diskussionen som har sin grund i annat än i en svart-vit människosyn?

Afghanistan, de utländska arméernas gravfält

LA Times har intervjuat flera Sovjetiska veteraner från kriget i Afghanistan i artikeln “Afghanistan Is Like Nothing You’ve Ever Seen, Soviet Vets Say”. Intressant läsning, man får hoppas att USA inte gör om samma misstag som Sovjet i Afghanistan, eller som de själva gjorde i Vietnam. Här är ett par citat från artikeln.

“The Afghans will stop fighting each other and join together to fight you,” said Izmailov, former battalion commander. “You need courage, but not to drop bombs. What you need courage for is to not drop bombs. Otherwise, your war will be endless.”

“Can it be that America is nostalgic for the times it was getting daily deliveries of zinc coffins from Vietnam?” asked Andrei Logunov, chairman of Moscow Afghan Veterans Assn. “This time it will be even worse.”

Läs mer om Afghanistan på Afghanistan Online.

Vad får friheten kosta?

“Those who would sacrifice a little freedom for temporal safety deserve neither to be safe or free.” - Benjamin Franklin

Trots dessa kloka ord har USA en tradition av att göra “kraftfulla” saker som på längre sikt har liten eller motsatt effekt. Efter Pearl Harbor internerades alla Japaner i USA, de fick sälja sin egendom för en spottstyver och tillbringa kriget i mindre trevliga läger. Under kalla krigets början bedrev senator McCarthy en ren häxjakt på påstådda kommunister. Många svartlistades och fick mycket svårt att försörja sig.

I efterdyningarna av den 11 september har många röster höjds för åtgärder mot terrorismen. I USA vill myndigheterna visa att man gör något och detta något är ofta nya lagar som begränsar innevånarnas friheter. Ett litet krig eller två brukar det också bli.

De i USA som värnar yttrandefrihet och tryckfrihet oroar sig idag över en rad nya lagförslag. Många politiker tycker de är bra eller vågar inte vara emot för att de då ser ut att vara mjuka mot terrorismen. Här är några intressanta artiklar i ämnet.

11 september, en före- och efterdag

Den finns speciella dagar i världshistorien, man skulle kunna kalla dem före- och efterdagar. Före och efter Berlinmurens fall, före och efter Hiroshima, före och efter Oktoberrevolutionen.

Den 11 september år 2001 kommer utan tvekan att bli en sådan dag!

Våra tankar går till offren och dess anhöriga. Vad man än tycker om USA och dess politik så finns det just idag bara en fiende och det är terrorismen. Det finns inga förmildrande omständigheter när det gäller terrorismen, den är ond och ska bekämpas vart den än dyker upp.

Länkar för mer läsning.

Dödsstraffet i USA

I Sverige genomför opinionsinstituten med jämna mellanrum undersökningar om hur svenska folket ser på dödsstraff. Det finns idag ingen politisk rörelse som förespråkar ett återinförande av dödsstraffet, samtidigt så avrättas människor regelbundet i andra delar av världen. Läs därför Alexander Sofronious sammanställning om dödsstraffet i USA och kommentera, lägg till, argumentera.

Sammanställningen bygger på ett OH-material och därför saknas en del statistiska bilder.

Bush - USAs nästa President

Så är det änteligen klart, George W. Bush blir USAs nästa President. Ett bra ställe att läsa om det hela är denna CNN-artikel. Där finns bl a Al Gore tal på video, klart sevärt.

Jag skulle tveklöst föredragit Al Gore som president och hoppas att USA nu kommer att göra någoting åt sitt valsystem. Det finns nog stora chanser att Gore ställer upp i nästa presidentval, i slutet på hans tal fanns det antydningar om detta. Hoppas han lyckas bättre då.

Gjorde Al Gore rätt? Blir Bush en bra President?

Intervjua presidentkandidater

Denna Slashdot intervju från oktober med två av av de mindre kända Presidentkandidaterna är intressant läsning. När Slashdot hittar någon intressant person att intervjua låter de läsarna ställa frågorna. Alla läsare kan betygsätta varandras frågor och de som får högst betyg skickas med epost till den som ska intervjuas. Svaren publiceras sedan i en ny artikel där alla som vanligt kan debattera och kommentera dem. Intervjuer för xdeb kommer att gå till på ett liknade sätt.

Några förslag på personer du skulle vilja se intervjuade på xdeb?

Pages

Subscribe to USA