Svenska, engelska och japanska på xdeb.org

Tags:

Alla blog-kategorier är numera underkategorier till ett språk. Detta gör att man enkelt kan se alla blogs på ett visst språk så här.

Alla blogs på engelska
http://xdeb.org/taxonomy/term/49/all

Alla blogs på svenska
http://xdeb.org/taxonomy/term/50/all

Alla blogs på japanska
http://xdeb.org/taxonomy/term/51/all

Det finns inget på engelska ännu men det kanske kommer.