frjo's blog

Make a Drupal theme look better on the iPhone

I’m using Safari on my iPhone to browse the web more than I thought I would. Mobil Safari display pages very much like Safari on Mac OS X so it mostly works really well. A web design however rarely works well on both a big computer screen and a small handheld screen, even a high resolution one like on the iPhone.

I was not satisfied with the way xdeb.org looked on the iPhone. I wanted a simple way to improve it without the need for a separate theme or other more complicated solutions.

Twitter - Vad gör du nu?

Sent om sider har jag börjat med Twitter och finns där under namnet frjo_xdeb.

Twitter föreslår att man, då och då, svarar på frågan “Vad gör du?” med max 140 tecken. Familjen, kompisar och andra intresserade kan välja att följa en och se de tweets (meddelanden) man skriver.

Det går utmärkt att uteslutande använda hemsidan twitter.com för att både läsa och skriva allt. Blir man en lite mer flitig användare finns det en lång rad program och tjänster för både datorer och mobiltelefoner som man kan använda istället.

BBEdit - My text editor of choice

I noticed that I have never on my blog mentioned the text editor I use. This is a bit surprising since it’s where I do almost all my writing, and all my coding of course.

More then 10 years ago I started to use Bare Bones free BBEdit Lite. Mainly to use it’s “Search and Replace” that had excellent support for regular expressions. In 2003 TextWrangler replaced BBEdit Lite as the free alternative from Bare Bones.

TextWrangler was my main editor for several years, it was so good that I saw little reason to pay for its big brother BBEdit. The main feature of BBEdit seemed to be very nice support for HTML editing, something I had little need for. I had moved from static HTML webb-sites to CMS systems so PHP was more interesting to me.

Swedish stemmer för Drupal 5 och 6 är släppt

Swedish stemmer modulen implementerar en svensk “stemming algorithm” för att förbättra sökresultaten på svensk innehåll med Drupals inbyggda sökfunktion.

Modulen reducerar varje ord i sökindexet till ordet rot så att variationer på ett ord (t ex.. “klok, klokare, klokast” or “klockan, klockans”) räknas som likvärdiga vid sökning.

Pages

Subscribe to Blog posts by frjo on xdeb.org