frjo's archive December 2008

Amazon har släppt EC2 i Europa

På Drupalcon 2008 i Szeged, Ungern var den mest intressanta sessionen för mig “Drupal in the Cloud”. Där diskuterades framförallt Amazon EC2 och hur man det fungerade med Drupal.

Jag skrev efter Drupalcon att så fort EC2 fanns i Europa skulle jag testa och den 10 december annonserades att Amazon EC2 Crosses the Atlantic.

Jag hittade bra information om att använda EC2 på Sunset Lake Software blog Running a Drupal website on Amazon EC2. När det kom till att välja instans valde jag Debian då det är vad jag föredrar att arbeta med, Sunset kör med CentOS. Fram till dess följde jag Sunsets guide, den gjorde att jag snabbt kunde komma igång.

Stoppa IPRED nu! Rädda rättsstaten!

IPRED handlar inte om piratkopiering, det handlar om vår rättstat!

Efter alla diskussioner kring FRA-lagen kunde man hoppats att parlamentsledamöterna i riksdagen lärt sig om vikten av att skydda rättstaten och den personlig integritet.

Lagförslaget Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG, eller IPRED i folkmun, visar dock på motsatsen.

StoppaIPRED.nu kan man läsa om vad som är fel med lagen och vad man kan göra för att stoppa den.