frjo's archive April 2004

Bilder från världen

Hittade nyligen en kul avdelning av BBC News hemsida, “In Pictures”. Det roliga är att det är mer eller mindre vanligt folk som skickat in bilder och BBC väljer ut och sammanställer dem.

Gå till “Taken a good picture lately?” för att se hur du kan sända in dina egna bilder.

Crypto-Gram Newsletter

Bruce Schneier är känd av alla som är intresserad av kryptering och säkerhet. Han har skrivit böckerna Applied Cryptography, Secrets and Lies och Beyond Fear.

Nyhetsbrevet “Crypto-Gram Newsletter” ges ut av Bruce Schneier. Senate numret, Crypto-Gram: April 15, 2004, innehåller en rad intressanta artiklar. De jag fann mest läsvärda var den som diskuterar om nationella ID-kort verkligen gör samhället säkrare samt artikeln om farorna med elektronisk röstning.

Äldre nummer innehåller massor av intressant och viktig läsning. De täcker allt från virus-problem i Windows till terrorist-attacker.

Outsourcing till Indien del 2

Salon.com har en intressant artikel från Chennai, Indien, “How India is saving capitalism”.

“It is one of the tremendous ironies of the digital era that the easy flow of capital and labor to every inch of the globe, made possible by the superhuman efforts of American and European programmers, has ended up wreaking havoc on the job security of those very programmers. Got a problem with that, Silicon Valley? Don’t blame India, and don’t blame the CEOs. Blame yourself.” – Katharine Mieszkowski Salon.com