frjo's blog

Två veckor av skräppost och den mesta är Svensk

På två veckor har det ansamlats 26 stycken skräppost in min skräppostmapp. Av dessa är 17 på Svenska, de flesta skickade från Sverige av Svenska företag! I Sverige är det obegripligt nog lagligt för företag att spamma andra företag.

Att det är så pass få spam totalt beror på att all post går via min egen Mail relay och MX backup tjänst. Den tar bort minst 95 procent eller mer av all skräppost med hjälp av spärrlistor, DNS och SPF kollar m. m. Kör du egen e-postserver så kolla gärna in tjänsten.

Running dovecot as a local only IMAP server on OS X

I prefer to store (archive) my mail locally. After moving my mail between mail clients a couple of time to many I decided to set up a local IMAP server. This will give me an mail client independent local storage that is in a standard format and future proof.

I run dovecot on my mail sever so that’s what I want to run locally as well. Easiest way to install dovecot is via Homebrew.

Subscribe to Blog posts by frjo on xdeb.org