frjo's blog

Running dovecot as a local only IMAP server on OS X

I prefer to store (archive) my mail locally. After moving my mail between mail clients a couple of time to many I decided to set up a local IMAP server. This will give me an mail client independent local storage that is in a standard format and future proof.

I run dovecot on my mail sever so that’s what I want to run locally as well. Easiest way to install dovecot is via Homebrew.

Drupalsnack poddradioprogram

Drupalsnack är ett poddradioprogram om Drupal och allt däromkring. Av Drupalfolk för Drupalfolk på svenska.

Vi har precis lagt ut vårt första avsnitt, kom och lyssna på http://drupalsnack.se/. Vi pratar om våra favoritmoduler och introducerar oss själva och Drupalsnack poddradioprogram förstås.

Eventuellt kommer avsnitt nummer två innan nyår men annars återkommer vi nästa år. Vår plan är ett avsnitt varannan vecka ungefär. När vi gjort en handfull avsnitt kommer vi att utvärdera intresset och bestämma om vi ska fortsätta eller inte.

Skicka in förslag på saker ni vill höra om, folk ni tycker vi ska intervjua och Drupal-frågor vi kan försöka svara på.

Följ oss på Twitter @drupalsnack.

Subscribe to Blog posts by frjo on xdeb.org